Просто блог, і нічого більше

Як визначити мінімальний елемент масива в JavaScript

Нехай нам запропоновано розв’язати типове завдання: визначити мінімальний елемент масива в JavaScript. Постараймось вирішити дане завдання. Нехай нам даний масив елементів “v”,  з яким ми і працюватимемо. Для того, зоб визначити, який саме елемент буде мінімальним, необхідно “пройтись” по інших, порівнюючи кожен із них та визначивши у кінцевому результаті, яке число є мінімальним.

Function minelm(v)

Для виконання задачі всю логіку помістимо всередині функції minelm. Для початку визначимо мінімальний елемент як змінна max, що, для початку, рівна першому елементу масива. У циклі пройдемось по усіх елементах та задамо умову, в основі якої порівняння попереднього та наступного по рахунку елемента. Після цього виведемо, за допомогою події alert результат.

var v = [1, 2, 3, 4, 88];

function minelm(v) {
  var min = v[0];
  for (var i = 1; i <= v.length - 1; i++) { if (v[i] > max)
      min = v[i];
  }
  alert(min);
}
minelm(v);
5/5