Просто блог, і нічого більше

Цикли в мові програмування JavaScript

Сьогодні поговоримо про цикли в мові програмування JavaScript, їх роль при написанні програмного коду, способи використання, а також про цикли в цілому.

Роль циклів у програмуванні

У будь-якій мові програмування цикли займають надзвичайно важливу роль. Практично кожен масив, яких необхідно “перебрати”, функція та просто кусок програмного коду містить цикл, що є одним з основних рушійних механізмів програми.

Що таке цикл?

Цикли використовуються для того, щоб задати багатократне повторювання коду, від певного значення, що є початком циклу, та до іншого, яке виступатиме кінцевим. При цьому ми задаємо, що саме в коді повторюватиметься.

Цикл For

Почнемо з практичного завдання, з використанням циклу for:

for (var i = 0; i < 10; i++) { // початок, умова, крок 
  alert("число " + i); // тіло
}

Пояснення роботи циклу:

 • Цикл for працює від початкового значення “0”(var i =0);
 • Його робота не припиняється до значення i=10;
 • Крок циклу: i++

Цикл While

Почнемо з практичного завдання, з використанням циклу while:

var i = 0;
while (i < 3) { // задається умова для виконання
  alert(i); // виводиться i
  i++;
}

Пояснення роботи циклу:

У приведеному варіанті цикл “виводить” значення “i” до моменту, коли i < 3:

Цикл Do While

Почнемо з практичного завдання, з використанням циклу while:

var i = 0;
do {
  alert(i);
  i++;
} while (i < 3);

Пояснення роботи циклу:

У приведеному варіанті цикл спочатку виконає тіло, а уже опісля перевірить умову.

5/5