Дзудзило 🙂
Блог про авіацію та все інше
Метеорологія Опубліковано: Теги:

Що таке абсолютна та відносна вологість повітря

Повітря, яке навколо нас, завжди насичене вологістю. Водяна пара потрапляє у повітря як наслідок випаровування води з різних поверхонь, наприклад, з поверхні води, рослин тощо.

Вологість повітря

Вологість повітря – це величина, що визначає кількість води в повітрі. Вологість повітря може бути виражена як і абсолютних величин, і у відносних.

Абсолютна вологість

Абсолютна вологість визначає фактичну кількість води в одиниці об’єму.

Розраховується за формулою: ρa = m / V, де m – маса водяної пари, а V – об’єм повітря.

Відносна вологість

Відносна вологість показує, наскільки абсолютна вологість відрізняється від її максимального значення за такої ж температури. (точка роси). Отже, якщо повітря вміщує половину вологи, яку могло б вмістити, відносна вологість становить 50%.

Розраховується за формулою: ρв = ρa / max ρa x100%, де ρa – абсолютна вологість повітря, а max ρa – гранична абсолютна вологість для певної температури (точка роси).

Точка роси

Точка роси – це певне співвідношення температури й вологості повітря, коли вода переходить з газоподібного стану в рідкий – або, інакше кажучи, водяна пара конденсується.