Дзудзило 🙂
Просто блог, і нічого більше
JavaScript Опубліковано: Теги:

Типи даних у мові програмування JavaScript

У мові програмування JavaScript існує декілька типів даних. Сьогодні я розгляну основні типи даних у JavaScript’і, а також те, де застосовується кожен з типів даних. В JavaScript типи даних діляться на примітивні і об’єктні. Спочатку поговоримо про примітиви.

String(строка)

var carName = "Volvo XC60"; // Подвійні лапки
var carName = 'Volvo XC60'; // Одинарні лапки

Number(число)

Тип даних “число” у мові програмування JavaScript використовується для відображення та роботи з числами. Може приймати за собою значення Infinity (нескінченість) и NaN (помилка при обрахунках).

var n = 1987;

Boolean(бульове значення)

Бульове значення – такий тип даних, який може приймати 2 значення, а саме “так”, або “ні”. Bool приймає: true (правда) и false (брехня).

var boolean = (4<2);
console.log(boolean) => 0

Null

Спеціальний тип даних “null” несе за собою лише одне значення в JavaScript: значення null. Значення даного типу даних неприймає ніякого значення, або, якщо точніше, приймає значення “нічого”.

var price = null; // ціна невідома

«Object», або об’єкт

Вище згадані типи даних називають примітивами. А от тип даних «Object» таким уже не назвеш: він використовується для збору різних типів даних та оголошення складніших конструкцій. Оголошується об’єкт шляхом використання фігурних дужок {…}, наприклад:

var worker = { name: "John" };

Висновок

Отож, підсумуємо, які типи даних існують у мові програмування JavaScript. Як уже було згадано, є 5 примітивних типів даних: number, string, boolean, null, undefined та один окремий тип даних – object.

5/5