Типи даних у мові програмування JavaScript
JavaScriptОпубліковано: Теги:

Типи даних у мові програмування JavaScript

У мові програмування JavaScript існує декілька типів даних. Сьогодні я розгляну основні типи даних у JavaScript’i, а також те, де застосовується кожен з типів даних. В JavaScript типи даних діляться на примітивні та об’єктні. Спочатку поговоримо про примітиви.

String(строка)

У JavaScript тип даних “string” використовується для представлення текстової інформації. Рядок (string) є послідовністю символів, таких як літери, цифри, символи пунктуації та пробіли.

В JavaScript рядки можна створювати за допомогою лапок (одинарних або подвійних) або спеціального синтаксису шаблонних рядків, що дозволяють вставляти значення змінних в середину рядка.

Наприклад, ось декілька прикладів роботи з рядками в JavaScript:

const helloWorld = "Привіт, світе!"; // використання подвійних лапок
const name = 'Олександр'; // використання одинарних лапок

Number(число)

Тип даних “число” у мові програмування JavaScript використовується для відображення та роботи з числами. Може приймати за собою значення Infinity (нескінченість) та NaN (помилка при обрахунках).

const n = 1987;

Boolean(булеве значення)

Булеве значення — такий тип даних, який може приймати 2 значення, а саме “так”, або “ні”. Bool приймає: true (правда) та false (брехня).

const boolean = (4<2);
console.log(boolean) => false

Null

Спеціальний тип даних “null” несе за собою лише одне значення в JavaScript: значення null. Значення даного типу даних не приймає ніякого значення, або, якщо точніше, приймає значення “нічого”.

const price = null; // ціна невідома

«Object», або об’єкт

Вище згадані типи даних називають примітивами. А от тип даних «Object» таким уже не назвеш: він використовується для збору різних типів даних та оголошення складніших конструкцій. Оголошується об’єкт шляхом використання фігурних дужок {…}, наприклад:

const worker = { name: "John" };

Висновок

Отож, підсумуємо, які типи даних існують у мові програмування JavaScript. Як уже було згадано, є 5 примітивних типів даних: number, string, boolean, null, undefined та один окремий тип даних – object.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *